Wersje językowe:
Filharmonia Szczecin

Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin sprzedaży internetowej obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej na wydarzenia organizowane przez Filharmonię im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwany dalej „Regulaminem”), z wyłączeniem cyklu inauguracyjnego.
 2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, NIP 851-031-19-73, REGON 000 280 488 (zwaną dalej w Regulaminie „Filharmonią”), w których uczestniczą słuchacze.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Filharmonii, oznacza to stronę internetową, dostępną pod adresem filharmonia.szczecin.pl
 4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§2 Sprzedaż biletów

 1. Filharmonia oferuje sprzedaż biletów online.
 2. Przy ich zakupie istnieje konieczność dokonania płatności w formie szybkiego przelewu online.
 3. Płatności za bilety online obsługuje firma Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 w Poznaniu, za pośrednictwem portalu przelewy24.pl.
 4. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia dokonać należy w trakcie procesu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 ust. 1. ppkt. i) i j).
 5. Po dokonaniu płatności bilet zostanie wysłany w formacie pliku PDF (w ciągu maksymalnie dwóch godzin) na adres wskazany w formularzu danych osobowych. Należy go okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie lub wyświetlić na ekranie telefonu komórkowego.
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury w momencie zakupu biletów online.
 7. W ciągu 7 dni od dokonania zakupu klient zamawiający jako osoba fizyczna, może zwrócić się o wystawienie faktury VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prośby należy kierować pod adres e-mail: kasa@filharmonia.szczecin.pl.

§3 Bilety, rodzaje biletów

 1. Filharmonia przez Internet prowadzi sprzedaż następujących biletów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet grupowy.
 2. Warunki nabycia biletu ulgowego i grupowego określa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
 3. W przypadku zakupów online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formacie PDF na adres mailowy kupującego lub wyświetlony na ekranie telefonu komórkowego.
 4. Wydrukowany bilet należy okazać bileterowi w momencie wejścia na wydarzenie.
 5. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie. Kod na nim zawarty ważny jest tylko podczas pierwszego skanowania – udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje jego unieważnienie. Filharmonia zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na wydarzenie osobom posiadającym ten sam bilet.
 6. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

§4 Zamawianie biletów

 1. Aby dokonać zakupu biletu na wydarzenia w Filharmonii w Szczecinie należy:
  a) wybrać wydarzenie z kalendarium i wejść na podstronę wybranego wydarzenia,
  b) kliknąć ikonę BILETY,
  c) po zapoznaniu się z cennikiem kliknąć ikonę KUP,
  d) dokonać wyboru miejsca na planie danej Sali i kliknąć ikonę KONTYNUUJ,
  e) dokonać wyboru rodzaju biletu: normalny, ulgowy lub grupowy i kliknąć ikonę DALEJ,
  f) zarejestrować się bądź kontynuować proces zakupu bez rejestracji,
  g) wypełnić formularz z danymi osobowymi i zaakceptować oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  h) kliknąć ikonę DALEJ w podsumowaniu zamówienia (koszyk) lub kontynuować zakupy,
  i) kliknąć ikonę KUPUJĘ i PŁACĘ w podsumowaniu zamówienia,
  j) dokonać szybkiego przelewu online, klikając w ikonę ZAPŁAĆ ONLINE,
  k) bilet wraz z dowodem zakupu zostanie dostarczony na wskazany w formularzu adres e-mail.
 2. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Kupującego błędnego wyboru wydarzenia, rodzaju biletu, czy błędne uzupełnienie formularza danych osobowych i wynikające z tego faktu konsekwencje.
 3. Zamówień biletów można dokonać alternatywnie pod adresem bilety.filharmonia.szczecin.pl, na której generowany jest podgląd wszystkich wydarzeń biletowanych. Po wejściu na stronę, należy kliknąć w ikonę WYBÓR BILETÓW, dokonać wyboru wydarzenia i poczynić kroki opisane w ustępie 1. od ppkt. d) do k).

§5 Zwroty

 1. Bilet zakupiony online nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
 2. Brak takich możliwości regulowany jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "O prawach konsumenta" (art. 38 pkt. 12.)
 3. W przypadku odwołania wydarzenia Filharmonia dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. 539-949-454 lub mailowo: kasa@filharmonia.szczecin.pl.
 5. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod nr tel. (+48) 91 431 07 20 lub mailowo: kasa@filharmonia.szczecin.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Filharmonią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 1822 ze. zm.).
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.04.2022r.
Pozycje w koszyku: 0
Suma: 0.00 PLN
Kontynuuj zakupy KOSZYK